Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMB am4b, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. o. fr. ambe, af lat. ambo, båda; jfr it. ambo]
eg.: par; om tvenne dragningar i lotteriartadt spel, hvilkas resultat bildar ett slags enhet, dubbelträff. — särsk.
a) med afs. på nummerlotteri: tvenne nummer, som samtidigt tagas o. samtidigt utfalla; vinst å dylikt spel; särsk. i uttr. spela på amb o. d., om spelsätt, hvarvid den spelande vågar sin insats på, att tvenne bestämda nummer samtidigt utfalla, mot det att lotteriet utfäster ett af den ogynnsammare sannolikheten betingadt större vinstbelopp. Ambe kallas thet, tå man spelar på 2 Numror tilsammans satte; Utdragas the bägge, tå vinner man en Ambe. Kungör. ang. lotterie 1771, s. B 2 a. Göra insatts på amb, vinna på amb. Almqvist (1842). Tio a(mb)er kommo ut. Dalin (1850). Lundin G. Sthm 156 (1880). Winroth i NF 10: 125 (1886).
b) med afs. på lottospel: om det fall, att en spelare får betäcka två nummer på samma rad å lottokortet. Handbibl. f. sällsk. 1: 522 (1838). Norman Ungd. 156 (1878, 1883).
Ssg: (b) AMB-MARK3~2. Handbibl. f. sällsk. 1: 522 (1838).

 

Spalt A 1181 band 1, 1898

Webbansvarig