Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALUNERA a1lune4ra l. al1-, l. -e3ra2, äfv. -lɯ-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr fr. aluner]
vid garfning l. färgning osv. behandla med alunlösning. Andra dagen sköljes (färggodset) .. såsom efter Alunering. Urlander i VetAH 14: 125 (1753). Hvitgarfvade (alunerade), äfvensom sämskade hudar och skinn. SFS 1857, nr 58, s. 18. Sedan (färg-) godset .. torkats, ”aluneras” det (d. v. s. behandlas .. med en med soda neutraliserad alunlösning). Jolin i NF 5: 610 (1882). — jfr ALUMINERA, ALUNA.

 

Spalt A 1171 band 1, 1898

Webbansvarig