Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALUMINERA, v.
Etymologi
[jfr fr. aluminer, nylat. aluminare, af lat. alumen, alun]
(†) behandla med alunlösning. Aluminera och fast göra allahanda Papper. Forsius Min. 26 (c. 1613). — jfr ALUNA, ALUNERA.

 

Spalt A 1167 band 1, 1898

Webbansvarig