Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALTERNATOR al1terna3tor2 l. -är-, r. (l. m.); best. -n; pl. -er al1ternatω4rer l. al1tär-, l. 01—.
Etymologi
[af nylat. alternator; jfr ALTERNERA]
fys. växelströmmaskin. E. Danielsson i Tekn. tidskr. 1893, A. M., s. 12. NF 19 (1895).

 

Spalt A 1166 band 1, 1898

Webbansvarig