Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALTERNERA al1terne4ra l. -e3ra2, l. al1tär- (alterne´ra Weste 1: 1951), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, ALTERNATION al1ternatʃω4n l. -aʃ-, l. -är-, l. 01—.
Etymologi
[af t. alternieren, fr. alterner, lat. alternare, af alternus, adj., till alter, den andre]
omväxla, skifta l. tura om (med ngn l. hvarandra); aflösa hvarandra. Civ. instr. 180 (1692). Tyska Församlingens Pastorer .. alternera med hvarannan om Högmässa och Aftonsång. SP 1780, s. 225. Dessa (stenkolslager) alternera med lager af vissa bergarter. Berzelius Kemi 5: 1167 (1828). Tronföljden skulle alternera mellan de båda dynastierna. De Geer Minnen 1: 266 (1892). Ps. 492 .. utfördes af kören, dervid herrar och damer alternerade. SD (L) 1897, nr 492 A, s. 3. — särsk.
a) i p. pr. ss. adj. l. adv.: omväxlande, växel-; ss. adv.: skiftevis, växelvis, turvis. Wallerius Tankar 139 (1776). Dramatiserad sång, med solosånger, alternerande sånger och chörer. Agardh Teol. skr. 1: 67 (1855). Alternerande ramsågar. R. Ekstrand i Tekn. tidskr. 1873, s. 218. (De båda) Ångarne .. afgå alternerande från Hamburg hvarje vecka. SDS 1894, nr 305, s. 4. bot. Alternerande (dvs. skiftevis sittande) blad.
b) mat. om en särskild transformation af en analogi l. ekvation. Om qvantiteterne a, b, c, d, äro proportionella, så skola de äfvenledes vara proportionella, när de .. Alterneras eller omväxlas, det är a : c = b : d. Chierlin 13 (1777). Mellberg Bergroth 99 (1885).

 

Spalt A 1166 band 1, 1898

Webbansvarig