Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALLE, al3e2, sbst.2, n.; best. -et.
Etymologi
[eg. dial.-form till ALE, förek. i Skåne, Halland o. Kalmar län (se Rietz s. 6, Möller Hall. (1858)); jfr ä. d. all, al, o. ä. nysv. allträ (se under ALTRÄ)]
(knappast br.) = ALE. jfr Retzius Fl. oec. 111 (1806). Anm. Hos Retzius synes ordet vara uppfattadt ss. likbetydande med AL, sbst.1 ss. trädnamn, hvilket sannol. beror på ngt missförstånd.

 

Spalt A 985 band 1, 1898

Webbansvarig