Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALBIGENSARE al1bigän4sare l. 10302, m.||(ig.); best. -en, äfv. -n; pl. =.
(föga br.) = ALBIGENS. — särsk. = ALBIGENS 2. Conv.-lex. 1: 13 (1821).

 

Spalt A 901 band 1, 1898

Webbansvarig