Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AKTUALISERA ak1tɯal1ise4ra l. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, AKTUALISATION ak1tɯal1i-satʃω4n l. -aʃ-, l. 100104.
Etymologi
[af fr. actualiser; jfr AKTUELL]
i sht filos. göra aktuell, bringa till aktualitet l. verklighet l. full utveckling l. medvetenhet, förverkliga. Minnet .. (är) den beskaffenhet hos medvetandet, att förnimmelser, som engång varit actuela, ej återgå till ren potentialitet, utan under gifna omständigheter kunna ånyo actualiseras. Ribbing Anthrop. 28 (1861, 1879). Därs. 43.
Ssgr: AKTUALISATIONS-PROCESS101003~ l. 100103~02. Åberg i NF 2: 950 (1877). NF 3: 1112 (1879).

 

Spalt A 885 band 1, 1898

Webbansvarig