Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AGREERA ag1ree4ra l. -e3ra2, v.2 -ade.
Etymologi
[med anslutning till AGREERA, v.1, ombildadt af fr. agréger, upptaga till medlem, af lat. aggregare (se under AGGREGERA)]
utnämna (ngn) till agré; i sht i p. pf. ss. titel = AGRÉ. DA 1824, nr 93, s. 8. Sedan han .. blifvit agréérad. Estlander Konsth. 497 (1867). Den oljemålning, han utfört för sitt agréerande i .. konstakademien. Looström Konstak. 190 (1887).

 

Spalt A 815 band 1, 1898

Webbansvarig