Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AGRÉ agre4 l. AGREÉ ag1ree4, m.||ig.; best. -en l. -n; pl. -er.
Ordformer
Etymologi
[ombildning af fr. agrégé, p. pf. af agréger (se under AGREERA, v.2)]
innehafvare af titel l. värdighet, som inom en konstakademi kommer närmast efter de eg. ledamöternas. Sthms stads cal. 1770, s. 58. Agreé vid K. Franska Målare Acad(e-mien). Därs. 1774, s. 52. Båda .. hunno värdigheten af agrééer. Estlander Konsth. 526 (1867). (År) 1856 .. kallades fröken L. till ledamot af konstakademien, hvilken hon tillhört som agré sedan 1853. Eichhorn i NF 9: 1361 (1885). År 1888 utgjorde samtliga ledamöters och agréers antal 156. Lundin N. Sthm 496 (1890). jfr AGRÉSKAP. Anm. Vid Akademien för de Fria Konsterna afskaffades agréskapet år 1887.
Ssg: AGRÉ-03~ l. AGREÉ-VÄRDIGHET103~201 l. ~102. SFS 1846, nr 46, s. 5. Rosén i NF 1: 316 (1875).

 

Spalt A 815 band 1, 1898

Webbansvarig