Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFVERKNING a3v~vær2kniŋ (a`fverkning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af föreg. — särsk.
I. motsv. AFVERKA I. — särsk.
1)
a) motsv. AFVERKA I 1 a. Ett bränneri och distilleringsverk .. med årlig afverkning af 12,000 t(unno)r råg. Odhner G. III:s hist. 1: 439 (1885). — jfr SPANNMÅLS-AFVERKNING m. fl.
b) motsv. AFVERKA I 1 c. Ett .. (vask-)verk för afverkning af c(irk)a 600 c(en)t(ne)r bokmalm på 24 timmar. Wetterdal Grufbr. 349 (1878). Gasverken (ha) sträfvat efter .. hastig afverkning af kolen. F. L. Ekman i Tekn. tidskr. 1882, s. 19. — konkretare. Dessa (för tillverkning af sillguano m. m. afsedda) fabrikers sammanräknade afvärkningar utgjorde .. 449,204 hl. sill. GHT 1895, nr 232 A, s. 3. — jfr BET-AFVERKNING m. fl.
2) motsv. AFVERKA I 2. Afverkning af bränvin. SFS 1831, s. 85. jfr: Sedan (vid brännvinsbränning) jäsningen är slut, sker genast .. afverkning eller alkoholns frånskiljande genom massans destillering. Berzelius Kemi 5: 975 (1828). Därs. 5: 977.
II. motsv. AFVERKA II.
1) motsv. AFVERKA II 1. Afverkning af skogsfång. Rabenius Kam. § 216 (1825, 1832). Afverkning är antingen trädens slutliga fällning .. eller .. skattning af träden genom toppning och hamling, hvartill kommer undanrödjande af vindfällen och undertryckta träd. Juhlin-Dannfelt 9 (1886). — jfr DIMENSIONS-, MAXIMI-, SKOGS-, TIMMER-, VINTER-, ÅRS-, ÖFVER-AFVERKNING m. fl.
2) motsv. AFVERKA II 2. jfr: Olaga stenafverkning. SD (L) 1895, nr 329, s. 7.
Ssgr: AFVERKNINGS-BELOPP310~02. särsk. till II 1: Meurman (1846). Cnattingius 54 (1874, 1894). jfr ÅRS-AFVERKNINGSBELOPP.
(II 1) -BLOCK~2. (Att) indela utsyningsområdena i vissa afverkningsblock. SFS 1874, nr 79, s. 6.
-FÖRMÅGA~020. särsk. till I: SvT 1852, nr 207, s. 3. Afverkningsförmågan hos tröskverket visade sig .. vara 4 tunnor höstsäd och 6 tunnor vårsäd i timmen. LAHT 1881, s. 173. Fabriken får en afverkningsförmåga af 300 tons betor pr dag. PT 1895, nr 179, s. 3.
-FÖRSLAG~02. särsk. till II 1: Cnattingius (1894).
(II 1) -GILL~2. (-gild) Innan planteringen blir afverkningsgild. C. Rydqvist i LAHT 1877, s. 284.
(II 1) -LAG~2, r. l. m. Lundström Skog. 28 (1895).
(II 1) -MASSA~20. Årliga afverkningsmassan. G. Segerdahl i Jernk. ann. 1851, s. 423.
(I 1 a, 2) -PANNA. W. Hoffstedt i Tekn. tidskr. 1872, s. 145.
-PERIOD~102. särsk. till II 1: Segerdahl Hartig 48 (1860).
-PLAN~2. särsk. till II 1: Sv.-fin. lagt. (1883). Cnattingius 55 (1894).
(II 1) -PROCENT~02. Thelaus Skog. 159 (1865).
-RÄTT~2. särsk. till II 1: SFS 1874, nr 119, s. 1. SD 1895, nr 288, s. 4.
(II 1) -SKIFTE. (i Finl.) Sv.-fin. lagt. (1883).
-TID~2. särsk. till II 1: Försäljningar af skog på lång afverkningstid. Skogsvännen 1876, s. 54.
(II 1) -TRAKT~2. Härmed utbjudes till försäljning .. ståndskogen .. inom 7 st(ycken) å marken utblekade .. afverkningstrakter på Gripsholms slottsskog. SD (L) 1895, nr 225 A, s. 2.

 

Spalt A 737 band 1, 1898

Webbansvarig