Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSKRODA, v. -ade (se för öfr. SKRODA).
Etymologi
[jfr t. abschroten]
(†) tekn. vid myntning afhugga l. afskära l. afklippa från mynt (det öfverflödiga l. det, som öfverskrider myntets bestämda vikt); klippa. Thet som affskrodes effter Mark stycker, thet gör man sedhen anthen halff mark stycker vtaff, eller twå öre stycker. Stiernman Com. 1: 145 (1556). — jfr SKRODA o. AFSKROTA.

 

Spalt A 508 band 1, 1898

Webbansvarig