Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFMOPA, v. -ade.
(†) narra (ngt) från (ngn); afnarra, aflura. Skåne, Halland och Bleking (blefvo kon. Magnus Eriksson) affmopade. L. P. Gothus Mon. turb. 71 (1629). — jfr MOPA, MÅPA.

 

Spalt A 384 band 1, 1898

Webbansvarig