Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ADMINISTRATIV ad1minis1trati4v l. admin1is-, adj.; -T, adv.
Etymologi
[af t. administrativ, fr. administratif; jfr lat. administrativus]
som tillhör l. beträffar administrerande(t); motsv. ADMINISTRERA 2. Debet och kredit .. (gingo) ihop, tack vare .. (husmoderns) omtanke och administrativa förmåga. De Geer Minnen 1: 131 (1892). — i sht motsv. ADMINISTRERA 2 b. De Administrativa Collegierne. Nordström Samh. 2: 592 (1840). Administrativa mål .. Administrativ domsrätt .. Administrativ indelning (af ett land). NF (1875). Författningen tillkom på a(dministrativ) väg (dvs. bl. gm regeringens åtgärd, utan folkrepresentationens medverkan). Sv.-fin. lagt. (1883). De administrativa tjenstemännen. Schybergson 1: 249 (1887). Administrativa författningar och prejudikater. De Geer Minnen 1: 216 (1892).
Ssg: ADMINISTRATIV-RÄTT101— l. 01003~2. Den 1842 inrättade och 1844 tillsatta professionen i administrativrätt och nationaleconomi. Weibull o. Tegnér Lunds univ. hist. 2: 111 (1868).

 

Spalt A 62 band 1, 1893

Webbansvarig