Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ADMINISTRERA ad1ministre4ra l. -e3ra2, l. admin1-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, ADMINISTRATION (se d. o.).
Etymologi
[af t. administrieren, fr. administrer, lat. administrare]
1) eg. (i sht vid bordet) betjäna (ngn med ngt); meddela l. utdela (sakramenten). Utom Huuset, skola .. (de utländska sändebudens) Präster hwarken predika, eller administrera Sacramenten. Kyrkol. 4 (1686). Swedberg Schibb. 247 (1716). — äfv. utan obj. = utdela nattvarden.
2) förvalta, handhafva, sköta, styra. Directorerne hafwa illa Administrerat, och omgåtz medh Handelen. Schroderus Uss. F 3 b (1626). — särsk.
a) (†) Administrera justitien, handhafwa, skipa lag och rett. Swedberg Schibb. 247 (1716). — jfr 1.
b) om civila ämbetsmäns styrelse o. förvaltning. En Regimentz Ordning huru Rikett och dess Inbijggere (dvs. -byggare) skole blifwa administrerat. RARP 2: 10 (1633). Den juridiska och œconomiska administreringen af departementet. Gosselman 2: 209 (1828, 1830). Ett folk af strängt administrerade och slafvar. Retzius Nil. 347 (1891).
c) om vård af annans (i sht insolvent persons) egendom. Administrera .. ett gäldbundet bo. Jungberg (1873).

 

Spalt A 63 band 1, 1893

Webbansvarig