Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ADMINISTRATION ad1minis1tratʃω4n l. -aʃ-, l. admin1is-, r. (f. Rydqvist); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. o. fr. administration, lat. administratio]
1) vbalsbst. till ADMINISTRERA. Administrationen af .. det heliga sakramentet (jfr -STRERA 1). Leopold 5: 55 (c. 1820). — Heela Wärcketz Administration .. bliffuer .. vthi Directorernes hender (jfr -STRERA 2). Schroderus Uss. B 1 b (1626). — Lag och rätts owelde Administration (jfr -STRERA 2 a). RARP 2: 146 (1634). Han (l. hans bo) är under administration (jfr -STRERA 2 c). Om .. någon till en annan öfverlemnar fast gods till administration eller tillsyn. Schrevelius 2: 574 (1847, 1857).
2) konkretare: förvaltande nämnd l. myndighet; särsk. (sammanfattningen af ett lands) ämbetsverk för civil förvaltning o. styrelse. SP 1779, s. 345, 1780, s. 565. Ill. Sv. 1: 163 (1882). Korruption och laglöshet .. rådde inom administrationens olika grenar. Schybergson 1: 249 (1887).
Ssgr: ADMINISTRATIONS-KOSTNAD101— l. 01003~20. Småstäder böra spara in sina dryga administrationskostnader och .. förläggas under landsrätt. Wieselgren Bilder 163 (1888, 1889).
-PERSONAL~002. Bolin 2: 343 (1871).
-SYSTEM~02. Dalin (1850).

 

Spalt A 62 band 1, 1893

Webbansvarig