Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ACCESSION ak1seʃω4n, r. (f. Rydqvist); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. o. fr. accession, lat. accessio]
1) tillkomst, tillväxt. Pfeiffer (1837). Dalin (1871).
2) (föga br.) tillträde till regeringen. SP 1779, s. 465. Dalin (1871).
3) anslutning (till andra staters förbund). 2 RARP 5: 421 (1727). Geijer II. 5: 46 (1838).
4) jur. Med Accession förstås ett (laga) fång, som grundar sig derpå, att ett ting kommer till (accedit) d. v. s. (fysiskt) förenar sig med ett annat ting. Schrevelius 2: 45 (1847, 1857).
Ssgr: (3) ACCESSIONS-AKT103~2. SFS 1879, nr 13, s. 3.
(3) -FÖRDRAG~02. Dalin (1871).
(1) -KATALOG~002. katalog öfver de artiklar, med hvilka en (bok)samling under viss tid ökats. Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog. (1853, boktitel).

 

Spalt A 29 band 1, 1893

Webbansvarig