Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ACCELERERA ak1selere4ra l. -e3ra2, l. 010—, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, ACCELERATION (se d. o.).
Etymologi
[af t. accelerieren, fr. accélérer, lat. accelerare]
1) påskynda. Dalin (1850). Den sjukas puls var något accelererad. Kindblad (1867). mek. Accelererad rörelse. Sturtzenbecher (1805). Accelererande kraft .. kallas hvarje kraft, som åstadkommer en förändring i en kropps tillstånd af hvila eller rörelse. Dahlander i NF (1875).
2) urmak. forta sig. Ur, som draga sig före, sägas accelerera. NF (1875).

 

Spalt A 24 band 1, 1893

Webbansvarig