Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ABSTRAKTUM abstrak3tum2 l. ap-, n.; best. (sällan) -ktet040; pl. -kta032, l. -kter040 (Vising i Språkv. sällsk. förh. 33 (1886)).
Etymologi
[af lat. abstractum (näml. nomen)]
språkv. abstrakt (se d. o. 3) substantiv. Abstractet ἀρετή, dygd. Faxe Gr. gram. 79 (1825). Liksom svenskan af sur bildar syra, har isländskan till ful bildat ett abstraktum fýla. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 329 (1892). Andra dylika abstrakta .. äro Vitløysa, Agaløysa. Därs. 328.
Ssg: ABSTRAKT-ÄNDELSE03~200. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 348 (1892).

 

Spalt A 24 band 1, 1893

Webbansvarig