Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ACCELERATION ak1sele1ratʃω4n l. -aʃ-, l. 01004, r. (f. Rydqvist); best. -en.
Etymologi
[af t. acceleration, fr. accélération, lat. acceleratio]
vbalsbst. till ACCELERERA. tilltagande (l., gm utvidgning af begreppet, äfv. aftagande) i hastighet; särsk.
a) astr. Fixstjernornas acceleration .. Månens acceleration. Nissen i NF (1875).
b) mek. Sturtzenbecher (1805). Den qvantitet, hvarmed hastigheten af en tilltagande rörelse ökas, eller för en aftagande minskas på .. (en sekund) kallas .. (rörelsens) acceleration. Fock 27 (1853, 1859).
Ssg: ACCELERATIONS-LAG(EN)101— l. 01003~2. lagen för den likformigt accelererade rörelsen vid fritt fall. Ehrenheim Fys. 120 (1822).

 

Spalt A 24 band 1, 1893

Webbansvarig