Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ABSTRAKT abstrak4t l. ap- (abstra´ct Weste), adj. -are; n. o. adv. =.
Etymologi
[af t. abstract, lat. abstractus, p. pf. af abstrahere]
1) filos. som vunnits l. bildats gm abstraktion (se ABSTRAHERA 2); som innehåller endast vissa sidor l. egenskaper af det verkliga (motsatt KONKRET). Gifna begrepp .. kallas ock abstrakta, emedan de genom abstraktion frambringats. Tuderus Log. 17 (1806). Från de enklaste sinnliga intrycken följde .. (Locke) våra begrepp ända upp till deras abstraktaste föreningar. Leopold 6: 129 (1806). mat. i uttr. Abstrakt tal, obenämndt tal; tal, som icke uttrycker ngt visst slag af storheter. Kjellin Aritm. 10 (1816). Bergroth 90 (1885). — närmande sig 4 (motsatt: sinnligt åskådlig). Den fransyska skaldekonsten .. (har) fått en viss abstrakt enformighet, en viss tomhet på sinnligt innehåll. Leopold 6: 34 (1800). (Latinets) abstracta precision och logiska bestämdhet. Palmblad Fornk. 1: 92 (1843).
2) endast gm tänkandet förnimbar, blott i o. gm begreppet existerande (motsatt KONKRET). Huru göra begriplig och trovärdig för mig en abstrakt förnuftspersonlighet med dertill hörande lika abstrakt förnuftsvilja? Leopold enl. Grubbe Ordl. — skild från den sinnliga o. allmänna erfarenheten, svårfattlig. Göra abstractare, och de lärde endast förbehålne ämnen, begriplige och smaklige för de olärde. SP 1779, s. 472. Abstrakt .. (betyder) dunkel. Heinrich (1814).
3) språkv. (motsatt KONKRET) i uttr. Abstrakt ord o. d., som betecknar ngt abstrakt i bet. 1 o. 2; särsk. Abstrakt substantiv, sbst., som betecknar en egenskap, en verksamhet, ett tillstånd osv.; äfv. Abstrakt betydelse, användning o. d. Abstrakta nominer. Borelius Allm. spr. 18 (1806). När .. ordet skönhet tages i sin egenteliga bemärkelse af egenskap, är det ett abstrakt Subst. Moberg 28 (1815). Tyskan, med sitt överflöd på abstrakta ordbildningar. E. H. Tegnér i Ydun 59 (1869). jfr: Femininum såsom det abstraktas genus. Dens. i 3 SAH 6: 293 (1892). — jfr ABSTRAKTUM.
4) som sysselsätter sig l. rör sig med abstraktioner. En abstrakt tänkares redighet. Leopold 6: 181 (1786). (Han) hade .. fattat tycke för abstrakta Filosofien. Nordin i SAH 5: 275 (1794). Vid linearritningen (böra) de abstrakt-matematiska öfningarna .. inskränkas. Betänk. om teckn.-underv. 10 (1883).
5) som rättar sig efter l. stöder sig på gm abstraktion vunna regler mera än på verkliga förhållanden (motsatt PRAKTISK, OPPORTUNISTISK). En lärd är vanligen för abstrakt att duga till politiker. Rousseaus .. abstrakta jämlikhetsteori. S. Boëthius i NF 13: 1254 (1889).

 

Spalt A 22 band 1, 1893

Webbansvarig