Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ABCD a1besede4 l. ab1esede4, n.; best. abcd’t l. abcd’et; pl. =, l. abcd’n.
Ordformer
(pl. Abcd Rudbeck Atl. 3: 65 (1698). abecedên Columbus Ordesk. 43 (1678))
Etymologi
[fsv. a b c d. jfr fr. a b c d]
eg. alfabetets fyra första bokstäfver.
1) = ABC 1. Gyllenius 15 (c. 1640). A är den förste bokstafwen i alle abecedên. Columbus Ordesk. 43 (1678). Alt folck begynnar sitt a, b, c, d af A. Swedberg Schibb. 3 (1716). De uppläste gäckande hela abcd, och sade, att deri innehölles alla böner. Fryxell Ber. 8: 53 (1838). Skolan är abcdet: man stafvar och lägger tillhopa. Ridderstad 3: 242 (1862). — alfabet, användt till arksignering. Dessa 26 Capittel woro ährnade att .. tryckias på ett ABCD. Rudbeck Atl. 1: 682 (1679).
2) = ABC 2. Det sunda menniskoförståndets ABCD. B. E. Malmström 4: 342 (c. 1860).
3) = ABC 4. Thet Gyllene A. B. C. D. Ps. 306 (1694). Ps. 260 (1695).
Ssgr: (1) ABCD-BOK1003~2. = ABC-BOK 1. Gyllenius 15 (c. 1640). Porthan hos Leinberg 3: 404 (1783). Abcdbok (1832, boktitel). Abcd- samt läse- och bilderbok (1847, boktitel).
(1) -ORDNING. (†) Den wahnlige abbecede-ordningen. Columbus Ordesk. 41 (1678).
(1, 2) -SKOLA. (†) Leinberg 3: 35 (c. 1624).

 

Spalt A 10 band 1, 1893

Webbansvarig