Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ABBREVIATION ab1revi1atʃω4n l. -aʃ-, l. abre1vi- (abbreviatio´n Weste), r. (m. Weste, f. Rydqvist); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af fr. abbréviation, senlat. abbreviatio]
vbalsbst. af ABBREVIERA; äfv. förkortad beteckning af bokstäfver l. ord. Om abreviationer. Columbus Ordesk. 65 (1678). X är ifrå Latinen infördt, och af våra förfäder brukadt såsom en abbreviation för gs eller ks. Ihre Föreläsn. 44 (1745). Konsten at skrifva med abbreviationer. Weste (1807).
Ssgr: ABBREVIATIONS-KONST10103~ l. 01003~2. —
-SIGNATUR~002. Abbreviations-signaturer, .. sådana signaturer för författare .., som äro eller .. gifva sig sken af att .. vara förkortningar af dessas verkliga namn. F. Braune Abbr.-sign. III (1893).
-TECKEN~20. Moberg Hjelpr. 58 (1796).

 

Spalt A 9 band 1, 1893

Webbansvarig