Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRILLING tril32, om person m. ⁄ ⁄ ig., om sak r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(trelingar, pl. 1723. trellingar, pl. 1700. trilling 1640 osv.)
Etymologi
[jfr d. trilling; analogisk bildning till TRE, räkn., o. TVILLING; med avs. på formen treling jfr äv. ä. t. dreiling]
om vart o. ett av tre vid samma barnsbörd födda syskon; i sht i pl., sammanfattande, om sådan grupp av syskon; äv. i fråga om djur; äv. i oeg. l. mer l. mindre bildl. anv., om var o. en av (l. sammanfattande om) tre med varandra (gm likhet l. närhet l. gemensamt ursprung o. d.) förbundna l. samhöriga företeelser l. saker, särsk. dels (i fackspr., särsk. mineral.) om (l. elliptiskt för) trillingkristall, dels ss. förled i ssgr. Linc. Gggg 4 b (1640). Uti hvar 72:dra barnsäng vankas tvillingar; men trillingar får allenast en barnaföderska ibland 3000. VetAH 1755, s. 251. När twenne eller flera ägg tillika befrödas; så föder djuret twillingar, eller trillingar. Wåhlin Bastholm 187 (1791). Han .. kallades Samuel Trilling, kanske emedan han verkligen var trilling. Engström Nak. 44 (1934). 2SvUppslB 16: 1130 (1950; om trillingkristall). I tidens fullbordan födde hustrun .. trillingar, tre gossebarn. Moberg SistBr. 277 (1959).
Ssgr: A: TRILLING-BARN. (trilling- 1950 osv. trillinge- 1749. trillings- 1814) barn som är trilling. Lind 1: 556 (1749).
-BLOMMA. om den till familjen Nyctaginaceae hörande (i Sydamerika vildväxande o. i Sv. ss. prydnadsväxt odlade) växten Bougainvillea glabra Choisy (vars blommor omges av tre (röda, violetta l. orangefärgade) högblad). Hylander PrydnV 35 (1948).
-BROR l. -BRODER. Kolmodin Liv. 1: 60 (1831).
-BÖRD. (trilling- 1846 osv. trillings- 1920) (numera bl. tillf.) trillingfödsel; jfr börd, sbst.1 6. Den .. (efter digerdöden) flerstädes gjorda iakttagelsen .. att tvilling- och trillingbörder inträffade oftare än eljest. Ilmoni Sjukd. 1: 174 (1846). Helt nyligen ha .. ett par exempel på trillingbörd hos älgkor meddelats. FoFl. 1932, s. 44. SAOL (1973).
-DOTTER. (trilling- 1941 osv. trillings- 1706, 1708) dotter som är trilling. Herz Petter Frisks Späda Trillingz Döttrar. Brobergen 229 (1706, 1708).
-FÖDSEL. (trilling- 1950 osv. trillings- 1924) jfr födsel 2 o. -börd. Sammanslås tvillings- och trillingsfödslar, kommer största fruktsamheten (hos tackor) att ligga vid 5-års åldern. LAHT 1924, s. 241. Ungefär ett havandeskap på 7 000 brukar resultera i en trillingfödsel. DN 5 ⁄ 8 2003, s. B14.
-GÅRD. (trilling- 1921 osv. trillings- 1935) (förr) sammanfattande om tre närbelägna (gm klyvning av hemman uppkomna) gårdar (se gård, sbst.1 6 b) med (gemensamma ekonomibyggnader o.) mer l. mindre snarlika manbyggnader; jfr tvilling-gård. Till sammangyttringen har .. bidragit, att Norrgården genom klyvning övergått till trillinggård. Erixon Skultuna 1: 639 (1921).
-KRISTALL. (trilling- 1986 osv. trillings- 1889) (i fackspr., i sht mineral.) sammanfattande, om tre med varandra symmetriskt sammanväxta enkla kristaller (av samma material); jfr tvilling-kristall. WoL 1538 (1889).
-KULL. jfr kull, sbst.1 1 (b), o. -par. I Danmark räknas det med att det föds c:a 10 trillingkullar om året. SvD(A) 3 ⁄ 10 1934, s. 11. Trillingkullen med vita tigrar som föddes i början av juni .. i Eskilstuna. DN 23 ⁄ 7 1998, s. A5.
-NERV. (trilling- 1923 osv. trillings- 1867) (i fackspr., i sht med. o. anat.) om den femte av de tolv hjärnnerverna som bl. a. svarar för känseln i ansiktet o. tänderna (o. som delar sig i tre huvudgrenar). Hartelius Anat. 188 (1867). Vid utslag i ansiktet följer utbredningen ofta trillingnerven (nervus trigeminus), antingen samtliga eller någon av dess grenar. Strandberg HudSj. 104 (1924).
-PAR. [jfr tvilling-par] (trilling- 1874 osv. trillings- 1820) grupp av tre trillingar som är varandras syskon, trillingkull; särsk. bildl. Olikt med Fru Lenngrens .. öfriga Satirer, äger detta idylliska trillingspar ett eget behag. SvLitTidn. 1820, sp. 196. På 70-talet föddes åtta till nio trillingpar per år. DN 28 ⁄ 11 1992, s. A8.
-STJÄRNA. (numera bl. tillf.) om var o. en av (l. sammanfattande om) tre (mer l. mindre) närbelägna stjärnor; särsk. bildl. (jfr stjärna, sbst.1 3); jfr tvilling-stjärna. Med .. (F. M. Franzéns) bortgång har den enda qvardröjande af de stora trillingstjernorna på den Svenska diktens himmel slocknat. Ljunggren SAHist. 2: 173 (cit. fr. 1847). En trillingstjerna .. med de två klarare hvarannan närmare stående stjernorna grönskimrande, den tredje blåaktig. 1NordUnivT I. 2: 26 (1855). SAOL (1950).
-SYSKON. (trilling- 1891 osv. trillings- 19001915) WoJ (1891).
-SYSTER. syster som är trilling; särsk. bildl. Ramsten CHRamsten 122 (1925). Familj: Mamma, pappa, trillingbror och trillingsyster. Expressen 3 ⁄ 6 1999, s. 26.
-SÄNG. (trilling- 1925 osv. trillings- 1929) (numera i sht i fråga om ä. förh.) sammanfattande, om tre i rad stående, väggfasta o. med varandra sammanbyggda sängar; jfr tvilling-säng. Erixon Möbl. 1: 21 (1925).
B (†): TRILLINGE-BARN, se A.
C († utom i -kavle): TRILLINGS-BARN, -BÖRD, -DOTTER, -FÖDSEL, -GÅRD, se A. —
-KAVLE. (numera bl. mera tillf.) om var o. en av tre (parallella o. till varandra angränsande) kavlar (se kavle 1 k) på vapensköld; jfr tvillings-kavle. Uggla Herald. 55 (1746). Schlegel o. Klingspor Herald. 38 (1874).
-KRISTALL, -NERV, -PAR, -SYSKON, -SÄNG, se A.

 

Spalt T 2502 band 35, 2007

Webbansvarig