Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOMATO- somat1ω- l. -o-.
Etymologi
[jfr t., eng., fr. somato-; av gr. σωματο-, ssgsform till σῶμα, gen. σώματος (se SOMA, sbst.2)]
ss. förled i ssgr.
1) som har avseende på l. gäller kroppen l. kroppssjukvård(en), somatisk.
2) som har avseende på soma (se SOMA, sbst.2), somatisk.
Ssgr: (1) SOMATO-FRENI. [med avs. på senare leden jfr schizo-freni] (föga br.) med. fysiskt sjukdomstillstånd som överdrivs på ett mentalt abnormt sätt. Wernstedt (1943). Renander Wernstedt (1965).
(1) -LOGI. [jfr t. somatologie, eng. somatology, fr. somatologie, nylat. somatologia] (i fackspr., i sht antropol. o. med.) om den gren l. del av anatomin som sysslar (uteslutande) med kroppen l. om den gren o. d. inom medicinen som sysslar med resp. gäller en själslig sjukdoms kroppsliga yttringar; äv. om den gren l. del av antropologin som (uteslutande) sysslar med människokroppen (dess proportioner l. anatomi i allmänhet o. fysiologi). Boström 1: 135 (c. 1830; inom antropologin). Likasom Psychologien fäster sig wid menniskans inre sida, desz själ; så går Somatologien med sin betraktelse ut på menniskan i desz yttre företeelse, desz kropp. Trana Psych. 1: 15 (1843). Huvudämnet vid förhandlingarna .. (under den psykiatriska kongressen) utgöres av schizofreniens somatologi. SvLäkT 1935, s. 473.
-LOGISK. [jfr -logi o. eng. somatological, fr. somatologique] (i fackspr., i sht antropol. o. med.) som har avseende på l. tillhör somatologi(n): kroppslig. I somatologiskt hänseende påminner angloamerikanen mycket om sina germanska förfäder. 2NF 19: 1184 (1913). DN(B) 1962, nr 40, s. 2.
(1) -SKOPI. [jfr t. somatoskopie, eng. somatoscopy] (numera mindre br.) med. undersökning av kroppens inre organ medelst konstgjord belysning, endoskopi. NF (1890). Renander Wernstedt (1965).
(2) -TROP, adj. [jfr t. somatotrop, ävensom (kortformerna) t. somatrop, eng. somatroph] med. om hormon o. d.: som har affinitet till kroppscellerna o. är tillväxtstimulerande l. som på annat sätt utövar inflytande på kroppar. Berglund (o. Andreen) Körtl. 266 (1937).
(2) -TROPIN. ~tropi4n, n.; best. -et. [t., eng. somatotropin; bildat till -trop med det i kemiska ämnesnamn o. d. vanliga suffixet -in] med. om ett av hypofysen producerat, tillväxtbefrämjande hormon, tillväxthormon. NordMed. 1959, Reg. s. 1873.

 

Spalt S 8776 band 29, 1982

Webbansvarig