Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOLUTION sol1ɯʃω4n l. 1– l. sωl1– l. 1-, l. -uʃ-, äv. -ɯtʃ- l. -utʃ- (-tschón Dalin), r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. solution; av lat. solutio (gen. -ōnis), till sup.-stammen av solvere, lösa (se SOLVERA). — Jfr SOL, sbst.3]
1) motsv. SOLVERA 1, om förhållandet att ett ämne löses i ett annat; äv. konkret, om resultatet: lösning (se LÖSNING, sbst.2 I 4) l. lösningsmedel; numera företrädesvis i den under slutet nämnda anv. Hiärne Förb. 31 (1706; konkret, om lösning). Om skedvatten mycket dilueras med vatten och solutionen sker långsamt, behålles äfven det mesta jernets flogiston och præcipitatet blir grönt. Scheele Bref 47 (1770). Fatab. 1939, s. 166 (konkret, om lösningsmedel). jfr GULD-, KVICKSILVER-, METALL-, PLATINA-, SALMIAK-, SALPETER-, SALT-, SILVER-SOLUTION. särsk. konkret, i pregnant anv., om en vid klistring av föremål av gummi l. läder l. papper o. d. (i sht i samband med reparation av föremål av gummi) använd lösning av kautschuk i bensin l. bensol o. d. Ni tar .. (vid reparation av en cykelslang) den lilla sandpappersbiten och gnider rent gummit omkring hålet, klämmer ut litet solution ur den medföljande tuben (osv.). Östberg Vel. 110 (1894). SvD 1970, nr 305, s. 11.
2) (numera knappast br.) motsv. SOLVERA 3, i fråga om problem o. d.: lösning (se LÖSNING, sbst.2 I 7); äv. i fråga om ngt som är svårt att förstå: förklaring. Anhålles om en redig Solution af följande Probleme: Hwad är orsaken, at wi ingen ting minnas af de föreställningar, som wåra Själar haft under en rolig .. sömn, då wi ej oroas af drömmar? DA 1771, nr 137, s. 2. Sednare Delen (av en grekisk läsebok) .. består af längre och kortare stycken af varieradt innehåll .. under hvilka endast finnes solution af de svårast och oigenkännligast böjda orden. Lyceum I. 2: 98 (1810). Ekbohrn (1904). särsk. i fråga om matematiskt problem. Palmquist Alg. 3: 6 (1749). SAOL (1923).
3) (numera knappast br.) motsv. SOLVERA 4: betalning. Andersson (1845). Ekbohrn (1904).
Ssg (till 1; †): SOLUTIONS-VATTEN. ss. lösningsmedel använt vatten. VetAH 1785, s. 63.

 

Spalt S 8740 band 29, 1982

Webbansvarig