Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SELEKTIV sel1ekti4v l. se1l-, äv. 40~1, stundom 30~2, adj. -are. adv. -T.
Etymologi
[jfr t. selektiv, eng. selective, fr. sélectif; till stammen i lat. selectus (se SELEKT)]
1) (i sht i fackspr.) som utgör l. har avseende på l. samband med selektion; som åstadkommer l. åstadkommes gm l. utgör resultat av selektion l. ett särskiljande (med frånskiljande av vissa element l. delar o. d.). GHT 1898, nr 242 B, s. 1. Smörjoljedestillat kunna befrias från föroreningar .. genom selektiv utlösning, varvid som utlösningsmedel användas flytande svavelsyrlighet, nitrobensol m. fl. Dessa vätskor lösa .. vissa icke önskvärda kolväten och andra ämnen, men de lösa icke paraffinkolvätena. Vägmaskinl. 78 (1942). (Ett år 1944 i experimentellt syfte företaget skolmognadsprov) hade .. i det stora hela visat sig äga god selektiv skärpa. Edlund KalmarprovProgn. 33 (1955). — särsk.
a) fys. om strålning l. om reflexion l. absorption av strålar o. d.: varvid endast l. huvudsakligen strålar tillhörande ett begränsat våglängdsområde utsändas resp. reflekteras l. absorberas. NF 19: 190 (1895). Vissa ämnen kunna stråla selektivt, d.v.s. utsända företrädesvis vissa slags strålar. 2NF 27: 404 (1918). Ett ämne uppfattas av oss som färgat, om det har en selektiv ljusabsorption (har ett absorptionsband) i det synliga spektrum. Smith OrgKemi 212 (1938).
b) geol. om (av landis förorsakad) erosion: varvid endast de mest förvittrade l. av annan orsak lättangripligaste partierna av den fasta berggrunden l. i denna ingående mjukare bergarter (t. ex. lerskiffrar) eroderas, medan mera svårangripliga partier bevaras. Sjögren Torneträsk 110 (1909).
c) telef. om telefonanrop l. påringning medelst telefon hörande till selektortelefonsystem: som endast går fram till den avsedda av de till systemet anslutna telefonapparaterna (den sökta apparaten). OrdbFjärrförb. 146 (1940). SJPubl. Utredn. 1943, 2: 223.
d) (mera tillf.) om person: som väljer med kräsenhet, som är noga i sitt val l. dyl.; jfr EXKLUSIV. (Pontus Wikner) var i sin vänskap starkt selektiv. Andræ GPrästg. 265 (1940).
2) el.-tekn. om radiomottagare, radioantenn, televisionsapparat o. d.: som har förmåga att gm selektion (se d. o. b) särskilja sändarstationer (ta in önskad sändarstation o. undvika interferens från andra), som har (god) selektivitet; äv. i utvidgad anv.: som har avseende på l. samband med (radiomottagares osv.) selektivitet l. (om radiomottagning o. d.) som utmärkes av (god) selektivitet. Radio 1924, nr 11, s. 20 (om radiomottagare). En ny radioanordning .. utan selektiv försämring och utan interferens, demonstrerades förra månaden. SvD(A) 1928, nr 47, s. 10. PopulärRadio 1929, s. 78 (om radioantenn). STSD(A) 1933, nr 93, s. 11 (om radiomottagning).
Ssg (till 1): SELEKTIV-SKYDD. [jfr t. selektivschutz] el.-tekn. i elektriskt fördelningsnät: så beskaffat system av reläskydd att endast en så liten del som möjligt av nätet bortkopplas vid kortslutning o. d. FörslElektrOrdl. (1931).
Avledn.: SELEKTIVITET10104 l. 01004, r. [jfr t. selektivität, eng. selectivity, fr. sélectivité]
1) (i sht i fackspr.) till 1: egenskapen l. förhållandet att vara selektiv l. utgöra ett urval l. kännetecknas av l. ske gm selektion o. d. TT 1942, Bergsv. s. 80. PedT 1947, s. 192. Fiskets selektivitet utgör en betydande svårighet, när det gäller att bedöma ett fiskbestånds sammansättning. SvFiskelex. 480 (1955).
2) el.-tekn. till 2: egenskapen l. förhållandet att vara selektiv; (radiomottagares l. dyl.) förmåga att särskilja sändarstationer (ta in önskad sändarstation o. undvika interferens från andra). Radio 1924, nr 12, s. 7. Enda sättet att slippa störningarna är att öka (radio-)apparaternas selektivitet. SDS 1957, nr 316, s. 3.
Ssgr (till selektivitet 2; el.-tekn.): selektivitets-omkopplare. omkopplare för reglering av selektivitet hos radiomottagare. RadioteknOrdl. 30 (1944).

 

Spalt S 1816 band 25, 1967

Webbansvarig