Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRESENNING presän4iŋ, äv. präs3~än2(prese´nning Weste; prä`ssänning Dalin), r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(bres- c. 1748 (: bresennig). pres- c. 1695 osv. press- 17491930. præs- c. 1695. präss- 17741812. -ening 1914. -ennig c. 1748 (: bresennig). -enning (-änning) c. 1695 osv.)
Etymologi
[jfr ä. d. presener, pl., presenningar, presenten, sg. best., presenningen, d. presenning, lt. persennig, presennig, holl. presenning, persenning, t. presenning; möjl. ytterst utgående från port. percinta, precinta, hölje av segelduk (jfr ä. fr. préceinte, bärghult), till p. pf.-stammen i lat. præcingere, omgjorda, av præ (se PRE-) o. cingere, omgjorda; jfr PRESENTA, v.1; jfr WbNederlTaal]
(stort) stycke vattentät (oljad, tjärad l. på annat sätt preparerad) segelduk o. d. avsett att läggas över ngt för att skydda det mot vatten l. snö l. för att hindra vatten osv. att tränga ned genom det. Grundell AnlArtill. 1: 25 (c. 1695). Krutet stufvas försigtigt, och betäckes med hudar och Presenningar. ReglArméenFl. 1788, s. 36. Däcket ligger tomt med presenningar över lastluckorna. Hellström Malmros 228 (1931). — jfr BARLAST-, SEGELDUKS-PRESENNING.
Ssgr: A (föga br.): PRESENNING-DUK, -FABRIK, -VÄV, se B.
B: PRESENNINGS-DUK. (presenning- 1917. presennings- 1872 osv.) presenningsvävnad; jfr duk 1. Frick o. Trolle 80 (1872). SvD(A) 1917, nr 351, s. 2.
-FABRIK. (presenning- 1923. presennings- 1920) SvD(A) 1920, nr 344 A, s. 6.
-PÄNNINGAR l. -PÄNGAR, pl. avgift till trafikföretag (i sht järnväg) för lån av presenning. Engström o. Carlson HlednTrafik. 41 (1917). SFS 1925, s. 732.
-SÖMMARE. person som syr ihop stycken av presenningsvävnad till presenningar. —
-VÄV. (presenning- 19181940. presennings- 1894 osv.) presenningsvävnad. Impregnerad Presenningsväf. SDS 1894, nr 417, s. 3.
-VÄVNAD. tyg varav presenningar framställas. SFS 1917, s. 65.

 

Spalt P 1741 band 20, 1954

Webbansvarig