Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLIERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[av fr. plier, vika, böja (sig), ge vika m. m.; av lat. plicare, vika, vecka, rotbesläktat med FLÄTA, v.2 — Jfr APPLICERA, EXPLICERA, KOMPLICERA, PLI, PLIAD, PLIANG, PLIARD, PLIÉ, PLISSÉ]
(†)
1) refl. o. intr.: ge vika, foga sig. Wedberg 1HD 375 (i handl. fr. 1784; refl.) At pliera och lyda. Porthan BrCalonius 236 (1796). Opinionerna .. lupo emot tidningens .. opinioner, utan att man plierade för skriket. Liljecrona RiksdKul. 397 (1840). jfr Ekbohrn (1868).
2) om militär trupp: ge vika, retirera. KrigVAH 1816, s. 67 (1700). CPiper (1709) i HH XXI. 1: 1.
3) spelt. i spelet farao; om kort, = falla plié (se PLIÉ 1 slutet). HbiblSällsk. 1: 348 (1839).
4) ridk. utföra ”pliad” (se d. o. 2); äv. i p. pf., om volt: utförd under ”pliad”. Lectionen .. slöts med plierad galoppvolt. Ehrengranat Ridsk. II. 2: 71 (1836). Plierande till vänster. Därs. 76. jfr: Pliēra .. (dvs.) bibringa en häst böjlighet i halsen. Ekbohrn (1904).

 

Spalt P 1154 band 20, 1953

Webbansvarig