Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLESIOSAURIE ple1siωsa͡u4rie l. ples1-, l. -os- l. -ås-, äv. -sa͡ω4-, m. l. r.; best. -en; pl. -er; l. PLESIOSAURUS -sa͡u4rus osv., m. l. r.; best. -sauren (Lindström Lyell 175 (1857)), i best. anv. ofta utan slutart.; pl. -saurer (JernkA 1832, Bih. s. 291). Anm. I st. f. sg. best. o. pl. av plesiosaurus användes vanl. motsv. former av plesiosaurie.
Ordformer
(-saurie 1874 osv. -saurus 1832 (: plesiosaurer, pl.), 1868 osv.)
Etymologi
[av nylat. plesiosaurus (tidigast använt av den eng. forskaren W. D. Conybeare 1821), resp. avledn. plesiosauria, pl.; till gr. πλησίος, nära, o. σαῦρος, ödla (jfr DINOSAURIE, IKTYO-SAURIE)]
paleont. förhistoriskt kräldjur av familjen Plesiosauria; jfr SVAN-ÖDLA. JernkA 1832, Bih. s. 291.

 

Spalt P 1151 band 20, 1953

Webbansvarig