Publicerad 1933   Lämna synpunkter
ISLÄNDSK i3s~län2sk, i särskilt vårdat uttal äv. ~län2dsk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(is- 1643 osv. iss- (isz-) 16121701 (: Iszlenska, sbst.). -landsch 1643. -landsk 16121659. -ländisk 17371815. -ländsk (-lendsk) 1730 (: Islendskan, sbst.) osv. -länsk (-lensk) 16811701 (: Iszlenska, sbst.))
Etymologi
[jfr d. islandsk, t. isländisch; avledn. av ISLAND (jfr ISLANDS-, ISLÄNDARE, ISLÄNNING)]
som härstammar från l. tillhör l. har avseende på osv. Island l. islänningarna; som är skriven l. uttryckt på l. tillhör l. utmärker islänningarnas språk. Messenius Sign. 33 (1612). Sniö och Iis som ligger på Norska och Islenska fiellarna. Verelius 135 (1681). Öfversättningar af Isländska Sagor. Hammarsköld SvVitt. 1: 225 (1818). Nilsson FestdVard. 213 (1925). — särsk.
a) i uttr. o. förb. som utgöra namn på vissa från Island härstammande l. för Island utmärkande djurarter l. -raser l. naturföremål, produkter o. d.
α) isländsk falk, (†) islandsfalk. Svederus Jagt 336 (1832).
β) isländskt får, islandsfår. NorrlS 1: 85 (1793).
γ) isländsk häst, islandshäst. 2NF (1909).
δ) isländsk kalkspat, förr äv. kristall, (miner.) islandsspat, dubbelspat. Synnerberg (1815). NF (1883).
ε) isländsk ponny, islandshäst. Wrangel HbHästv. 1322 (1887).
ζ) isländsk snäppa, (zool.) (individ av) småsnäpparten Tringa canutus (islandica) Lin., kustsnäppa. BihVetAH XXVIII. 4: nr 4, s. 3 (1902).
b) (†) i pl. best. i substantivisk anv.: islänningarna. De Iszlenskas Sagor. Rudbeck Atl. 1: 513 (1679).
c) i fråga om det isländska språket; språkv. ofta i inskränktare anv.: fornisländsk. Björner Kämp. Föret. 4 (1737). Rask AnvIsl. III (1818). Rydqvist SSL 1: V (1850). Kort isländsk grammatik. Kock (1898; boktitel). — jfr FORN-, NY-ISLÄNDSK.
Avledn.: ISLÄNDSKA, i bet. 1 f., i bet. 2 r. l. f.
1) isländsk kvinna. Björkegren (1784; under islandois).
2) isländska språket; språkv. ofta i inskränktare anv., om fornisländska språket. Verelius Run. 33 (1675). Det äldsta Nordiska språket eller Isländskan. Boivie SvSpr. 121 (1834). jfr FORN-, NY-ISLÄNDSKA.

 

Spalt I 1222 band 13, 1933

Webbansvarig