Publicerad 1933   Lämna synpunkter
ISLANDS- i3slands~, äv. 40~, vard. -lans~.
Ordformer
(is- 1659 (: Jslandzfisk) osv. iss- 1637 (: Isslandz fisk)1753 (: Isslands-måssan))
Etymologi
[ssgsform till ISLAND. — Jfr ISLÄNDARE, ISLÄNDSK, ISLÄNNING]
i ssgr: från l. på l. till l. utmärkande för Island; isländsk.
Ssgr: ISLANDS-AGAT. (†) miner. vulkaniskt glas, obsidian; jfr GLAS-AGAT. Troil Isl. 346 (1777). Pfeiffer (1837).
-FALK. zool. den på Island förekommande varieteten Falco rusticolus islandus Lehn. av jaktfalken (Falco rusticolus (gyrfalco) Lin.). VetAH 1801, s. 196. FoFl. 1907, s. 47.
-FARARE. (-farer 1680) särsk. om fartyg som seglar till Island. Spegel Dagb. 34 (1680).
-FISK. (numera bl. tillf.) fisk som fiskats i vattnen kring Island. OxBr. 11: 705 (1637). BoupptSthm 2/12 1675.
-FODER. (†) foder (se FODER, sbst.2) av ”islandsräv”. Mössa med Jslandz Foder. BoupptSthm 19/7 1673.
-FÅR. (individ av) en grovullig, bl. a. på Island förekommande fårras. Hellström NorrlJordbr. 587 (1917).
-GELÉ. (†) farm. islandsmossgelé. Forshæll OrgPharm. 390 (1836).
-HÄST. (individ av) en bl. a. på Island förekommande ponnyras. Klinckowström BlVulk. 2: 26 (1911).
-KNIPA, f. l. r. zool. den bl. a. på Island förekommande simfågeln Clangula islandica Gmel. Kolthoff Minn. 136 (1897).
-KRISTALL. (†) miner. = -SPAT. Wallerius Min. 60 (1747). Rinman (1788).
-LAV. bot. den bl. a. på Island växande lavarten Cetraria islandica (Lin.) Ach., i sht förr använd i medicinen samt ss. födoämne under missväxtår, islandsmossa, hedmossa. VetAH 1794, s. 4. Keyland Allmogekost 1: 34 (1919).
-MOSSA. = -LAV. Isländaren vet af Islands mossan koka sig både behagelig ock födande välling. VetAH 1740, s. 422. Linder Tid. 39 (1924).
Ssgr: islandsmoss-bröd. (-mosse-) (förr) (under missväxtår användt) bröd bakat huvudsakligen av islandsmossa. Keyland Allmogekost 1: 112 (1919).
-choklad. (förr) farm. choklad blandad med riven islandslav. Nyblæus Pharm. 136 (1846).
-gelé. farm. gelé kokt på islandslav o. användt ss. ett närande o. lindrande medel för bröstsjuka. Nyblæus Pharm. 297 (1846).
-socker. farm. med pulveriserat socker intorkat islandsmossgelé. Lindgren Läkem. (1891, 1902).
-RIPA. zool. den på Island förekommande varieteten Lagopus mutus islandorum Faber av fjällripan (Lagopus mutus Montin). Klinckowström BlVulk. 2: 36 (1911).
-RÄV. (†) skinn av fjällräv l. polarräv. 1. Mössa af Jslandz Räff. BoupptSthm 20/2 1671. Därs. 15/7 1673.
-SILL. (individ av) en storväxt, bl. a. vid Island förekommande sillras; vid Island fångad sill; ofta koll. Langlet Husm. 353 (1884). SvD(B) 1933, nr 259, s. 6.
-SPAT. miner. på Island förekommande kalkspat, dubbelspat; jfr -KRISTALL. Åkerman KemTechn. 1: 614 (1832). 3NF 11: 167 (1929).
-SPETS, m. l. r. (individ av) en på Island förekommande hundras. Klinckowström BlVulk. 2: 26 (1911).
-TRÖJA. tjock, stickad ylletröja som vid på- o. avtagandet drages över huvudet, gensare, ”sweater”. AFörsvFÅ 1900, s. 266.
-ULL. ull av islandsfår. SundhetscollBer. 1856, s. 110.
-VALLMO. bot. örten Papaver nudicaule Lin., nordvallmo. 2NF 36: 695 (1924).

 

Spalt I 1220 band 13, 1933

Webbansvarig