Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DÄRSTÄDES3~20 l. 4~10 (i vers ∪ — ∪ Tegnér (WB) 5: 32 (1825)), adv.
Etymologi
[jfr d. dersteds]
1) (i skriftspr.) demonstr.: på det stället l. detta l. nämnda ställe, där; jfr DÄRSAMMASTÄDES. 2RARP 5: 229 (1727). I Polen jäste det som vanligt, och patrioterna därstädes trodde tiden vara kommen att (osv.). Stavenow G3 122 (1901).
2) (†) rel.: hvarest, där. VDAkt. 1749, nr 207.

 

Spalt D 2539 band 7, 1923

Webbansvarig