Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAGATELLISERA bag1atäl1ise4ra, äfv. —32, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[bildadt af BAGATELL efter mönster af sådana ordpar som SYMBOL o. SYMBOLISERA]
behandla (ngt) som bagatell l. småsak; förakta, förringa. (Skön Adelines) metod att bagatellisera / Det, hvaraf dilettanten gör affär. Strandberg 5: 328 (1862). Wieselgren Bilder 301 (1886). Carl (XII) bagatelliserar (i sina bref) sina egna missöden och vedervärdigheter ej mindre än sina krigskamraters. Aug. Quennerstedt i VL 1893, nr 279, s. 3.
Särskild förbindelse:
BAGATELLISERA BORT 101010 4. (Tidningen) bagatelliserar bort de privata samtalen. LD 1898, nr 275 A, s. 2.

 

Spalt B 68 band 2, 1898

Webbansvarig