Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ATTRAPPERA at1rape4ra, äfv. —32, v. -ade; vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. attrappieren, af fr. attraper, eg. fånga i fallgrop o. d., af à (lat. ad), åt, till, i, med osv., samt trappe, fallgrop, fälla, snara, af fht. trapo (jfr mlat. trappo i saliska lagen), sammanhängande med roten i TRAMPA (jfr äfv. TRAPPA) o. således eg. fälla l. giller l. snara som fungerar, då ett villebråd sätter foten därpå l. däri; jfr äfv. eng. attrap samt TRAPPER]
1) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] (numera föga br.) eg.: fånga i en fälla l. med list; (oförvarandes) komma öfver l. öfverraska l. ertappa l. få fatt i l. på (ngn l. ngt). K. M:tt är .. förorsakatt wordhen att tagha Ragotski medh sigh och sökia till att attrapera dhem (dvs. vissa fientliga trupper). RARP 6: 310 (1658). At alt attraperat förtegat godz aldeles .. första gången skall wara förbrutit. Patent 22 Dec. 1679 (i titeln). Lijka såsom en Katt när han är begrepen at attrapera något så småningom smyger sig. Porath Pal. svec. 1: C 1 a (1693). Samma dagen blefvo 6 Fahnor af dem (dvs. litauerna) attraperade vid Curlands gräntzen. Nordberg 1: 425 (1740). Attrappera, fånga med list, komma öfver; snärja, komma på en annan oförtänkt. Pfeiffer (1837). Attrappera, .. lura, listigt bedraga. NF (1876).
2) [jfr motsv. anv. i t. o. fr.] (träffsäkert) uppfatta o. tillegna sig l. återgifva det karakteristiska hos (ngn l. ngt) l. i (ngns stil, maner osv.); (på kornet) träffa. Med beundransvärd säkerhet .. förstod (van Dyck) att (vid sitt porträttmåleri) attrapera det moment, i hvilket personens charakter klarast och bestämdast uttalar sig. Hammarsköld Utk. t. de bild. konst. hist. 321 (1817). Det blir ett porträtt. .. Vi redan känna / denna nobla Brunnsfysionomien, / o, det är förträffligt attraperadt! Sturzen-Becker S. arb. 3: 79 (1861). Almqvists stil (är) deri (dvs. i Snellmans Det går an Fortsättning) .. väl attrapperad. A. Flodman i Sv. tidskr. 1871, s. 260. (Terentius) sökte att attrappera alla de fina nyanserna i Menandros’ dialog. Schück Världslitt. 1: 360 (1899).

 

Spalt A 2647 band 2, 1903

Webbansvarig