Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AKUSTISK akus4tisk, adj.; -T, adv.
Etymologi
[jfr d. akustisk, t. akustisch]
som tillhör l. angår ljudet l. läran om ljudet; åstadkommen gm l. bestående i ljud. Atterbom Minnen 41 (1817). (Konsertsalen) är .. i akustiskt hänseende förmånlig. Rydqvist Resa 213 (1838). För att bestämma en tons absoluta svängningstal, begagnas ett .. instrument, kändt under namn af akustiska sirenen. Fock Fys. 247 (1853, 1859). Brunius Metr. 426 (1854). Den akustiska ordleken (dvs. ljudvitsen). Ljunggren Est. 2: 101 (1860, 1883). Akustiska signaler (i motsats till optiska). Uppf. b. 2: 417 (1873). Språkjudens akustiska egenskaper (i motsats till deras fysiologiska bildning). Lundell i Landsm. 1: 17 (1879).

 

Spalt A 887 band 1, 1898

Webbansvarig