Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AKVARIUM akva3rium2 l. 0400, n.; best. -iet; pl. -ier.
Etymologi
[jfr d. akvarium, t. o. eng. aquarium, af lat. aquarium, n. af aquarius, hvilket är adj. till aqua, vatten]
eg.: ställe, där vatten finnes l. förvaras.
1) konstgjord vattenbehållare med lefvande vattendjur o. växter. Eneroth Sötv.-aquar. 1 (1861). För att .. odla vattenväxter samt kunna underhålla guldfiskar i hemmet, använder man glaskupor eller kärl i åtskilliga former af jern och glas, hvilka få namn af aqvarier. Lindgren Trädg. 7: 18 (1883). — jfr HAFSVATTENS-, SÖTVATTENS-AKVARIUM.
2) samling af vattenbehållare med lefvande vattendjur o. -växter; lokal för dylik samling. I akvariet i London gifvas föreställningar efter omväxlande program. NF 1: 932 (1876).
Ssg: AKVARIE-VÄXT0300~2. Eneroth Sötv.-aquar. 17 (1861).

 

Spalt A 889 band 1, 1898

Webbansvarig