Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFRISA a3v~ri2sa, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
(mindre br.) befria (ngt) från pålagdt ris. Dödade hästar .. föras till skogen, och läggas nedrisade på de trakter, som björnar efter sin uppgång utur Idet gerna besöka. Vid denna tid afrisas åteln. Falk Björn. 22 (1819). — jfr RISA AF.

 

Spalt A 425 band 1, 1898

Webbansvarig