Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFRISTA a3v~ris2ta, v.2 -rister, -riste, -rist, -rist (se för öfr. RISTA, v.2). vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr d. afryste]
(mindre br.) medelst ristande l. skakning komma (ngt) att falla ned; skaka af l. ned. (Frukten) moste wahrligen afplockas, och på vthsträckte Dukar affristas. Risingh Landb. 47 (1671). Dalin (1850). — (föga br.) utan obj. När tu affrist haffuer aff titt olioträä, så skalt tu icke sedhan på nyyt affrista. 5 Mos. 24: 20 (Bib. 1541). — jfr RISTA (v.2) AF.

 

Spalt A 425 band 1, 1898

Webbansvarig