Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TURNÉ turne4, sbst.1, r. l. m.; best. -n, förr äv. -en; pl. -er.
Ordformer
(tourné (-ée) 17741904. turné 1882 (: gästspelturné) osv.)
Etymologi
[liksom d. turné, t. tournee av fr. tournée, (rund)resa, av ffr. to(u)rnée, resa, vändning, till ffr. to(u)rner (fr. tourner), vända, vrida, röra sig runt (se TORNERA). — Jfr TURNÉ, sbst.2, TURNEJ]
(i visst bestämt syfte företagen) rundresa l. rundtur (se d. o. 1) med (kortare) uppehåll på vissa (på förhand bestämda) platser; särsk. dels (o. numera i sht) om av teater- l. musikgrupp l. idrottslag l. artist o. d. företagen rundresa i syfte att på dessa platser uppträda l. tävla o. d., dels (ofta ironiskt) om sådan i andra syften företagen rundresa; äv. i fråga om utställning o. d. Nu har jag slutat min tournée hos alla ledamöterne i Bib. Com. HH XXXII. 1: 10 (1774). Min idé att göra en liten tourné för att i vinter se mina släktingar och vänner önskar jag att kunna fullborda. GMArmfelt hos Rydström Armf. 66 (1810). Han öfvertalade .. (sångerskan) att företaga tournéer. Blanche Portr. 74 (1886, 1889). Genom allt oftare arrangerade turnéer av utländska fotbollag ha våra spelare mer och mer gått framåt. IdrB 1: 23 (1913). Nu skall utställningen ut på turné i Europa. Form 1954, s. 237. Solochvårare greps i Malmö efter turné i landet. KvällsP 18 ⁄ 4 1963, s. 5. — jfr BLIXT-, FÖRELÄSNINGS-, LANDSORTS-, RIKS-, SEGER-, SKOL-, SOMMAR-, STJÄRN-, STÖLD-, SÅNGAR-TURNÉ m. fl.
Ssgr: TURNÉ-BUSS. buss för befordran av turnésällskap. VeckoJ 1957, nr 22, s. 16.
-LIV. liv (se d. o. I 3) som förs under turné l. är präglat av turnerande. Gustaf-Janson Äng. 152 (1967). Helt ärligt, så är jag faktiskt ganska trött på turnélivet, på att sitta i en buss, och vara borta hemifrån. GT 20 ⁄ 8 2006, s. 30.
-PLAN. jfr plan, sbst.1 II 2. I nästa vecka kommer .. The Rolling Stones till Norden för första gången. Turnéplanen ser ut så här: (osv.). GHT 27 ⁄ 3 1965, s. 9.
-PROGRAM. jfr program 3. Min teater är grundad redan. Första turnéprogrammet (hemligt!) färdigt! Strindberg Brev 7: 175 (1888).
-SÄLLSKAP~02 l. ~20. jfr sällskap, sbst.1 I 3 slutet. 2NF 28: 594 (1919). Folkparkernas centralstyrelse borde låta testa vissa turnésällskap, innan de programsätts i parkerna. DN(A) 5 ⁄ 5 1964, s. 9.
-TEATER. om kringresande teater(sällskap) utan fast spelplats. ST(A) 20 ⁄ 6 1958, s. 4.

 

Spalt T 3234 band 35, 2009

Webbansvarig