Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TJABBLA ɟab3la2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE; jfr TJABBEL.
Etymologi
[sv. dial. tjabbla; sidoform till KÄBBLA l. avledn. av TJABBA l. av ljudhärmande ursprung]
(vard.) käbbla l. tjafsa (se TJAFSA, v.2). Kanske tjabblar dom .. på, tills dom skäms och blir .. förståndigare. Rosendahl Lojäg. 206 (1956).

 

Spalt T 1650 band 34, 2005

Webbansvarig