Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TJABBEL ɟab4el, n.; best. -let.
Etymologi
[sv. dial. tjabbel; vbalsbst. till TJABBLA (med avs. på bildning jfr KÄBBEL)]
(vard.) käbbel l. tjafs (se TJAFS, sbst.3). UNT 1 ⁄ 12 1930, s. 7. Vi ha förbrukat många värdefulla år till meningslöst tjabbel kring omorganisationen av vårt .. Gymnastiska Centralinstitut. IdrBl. 1935, nr 132, s. 5.

 

Spalt T 1650 band 34, 2005

Webbansvarig