Publicerad 2002   Lämna synpunkter
TACITEISK tas1ite4isk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[liksom t. taciteisch till namnet på den romerske historieskrivaren Tacitus]
(numera föga br.) särsk. om prosastil: som är utmärkande för l. liknar Tacitus stil. Ekbohrn (1904). Ännu saknas de arkeologiska mellanleden, som kunde göra det möjligt att orientera sig i förhållandena före den taciteiska tiden. Fennia XLIX. 4: 415 (1929). Den ”taciteiska” stilens styrka ligger i hans oförlikneliga konst att med några få, märgfulla ord måla bilder av personer och tilldragelser så åskådligt, att de aldrig gå ur läsarens minne. Grimberg VärldH 4: 275 (1930).

 

Spalt T 22 band 33, 2002

Webbansvarig