Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUBVENTIONERA subven1ʃωne4ra l. 10040, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. subventionieren, fr. subventionner; avledn. av SUBVENTION; jfr äv. eng. subvention, subventionize]
motsv. SUBVENTION: understödja (ngn l. ngt) med subvention(er); ngn gg äv. dels i uttr. subventionera till ngn l. ngt, ge subvention(er) till ngn l. ngt, dels med obj. betecknande det ekonomiska understödet; företrädesvis om stat l. kommun l. företag o. d. Af staten med understöd subventionerade tekniska tidskrifter. TT 1881, s. 27. Tardiell subventionerade de la Rocque. Eldkorsledaren fick 60 000 francs av konseljpresidenten 1932. UNT 27⁄10 1937, s. 6. Samhällets ingripande på bostadsmarknaden genom subventionering av byggnadsverksamheten i olika former. SvJuristT 1937, s. 520. Ett skogsbolag har .. subventionerat drygt 1 000 kr för att få förbindelse från sina skogsförläggningar. DN(B) 1958, nr 44, s. 5. Vi kan erbjuda goda arbetsförhållanden i modernt kontor och trivsam miljö, fria lördagar hela året och subventionerad lunch. SvD(A) 6⁄12 1965, s. 2. RiksdMot. 1972, nr 1297, s. 10 (: till). — jfr O-SUBVENTIONERAD.

 

Spalt S 14393 band 32, 1997

Webbansvarig