Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STEGLA, v.2 -ade.
Ordformer
(stegl- 1636 (: vpsteglat)1705. stägl- 1663)
Etymologi
[sv. dial. stegla; sannol. eg. etymologiskt identiskt med STEGLA, v.3, men liksom detta v. påverkat till bet. av STEGRA, v.1]
(†) stegra (se STEGRA, v.1).
2) = STEGRA, v.1 I 2. Klagadhe det .. (kyrkoherden i Skatelöv) alt för högt will stegla PrästeRentorna begärar för Brudawijgning 6 m(arke)r S(ilfwer)m(yn)t och ett Skiortelarufft (dvs. skjortlärft). VDP 1680, s. 204. jfr UPP-STEGLA.
3) = STEGRA, v.1 I 3. Dock kunde icke samma werdering, tå husesynen höls, fast än, den steglades i det högsta .. stiga högre än till 364 d(ale)r. 30 öra 16 p(ennin)g(a)r. VDAkt. 1705, nr 312.

 

Spalt S 11353 band 30, 1989

Webbansvarig