Publicerad 1976   Lämna synpunkter
SKÖTA ʃø3ta2, v.5 sköter ʃø4ter, skötte ʃöt3e2, skött ʃöt4, skött ʃöt4, förr äv. -ade, -at, -ad (Anm. Hos Möller (1790, 1807) o. Weste (1807) anges bl. böjning efter 1:a konjugationen) (ipf. skötade Weste FörslSAOB (c. 1815), Brunius Metr. 112 (1836). sköte VgFmT II. 6—7: 125 (i handl. fr. 1608: skiöte; enl. senare avskr.). skötte BtFinlH 3: 40 (1534) osv. — sup. skötat Weste FörslSAOB (c. 1815). skött HTFinl. 1954, s. 55 (1540) osv. — p. pf. skötad Botin Hem. 2: 50 (1756), Weste FörslSAOB (c. 1815). skött HTFinl. 1954, s. 54 (1540) osv.). vbalsbst. -ANDE, -NING (se SKÖTNING, sbst.3).
Ordformer
(skiödd- 1575. sköt- (schiö-, skiö-, skjö-) 1532 osv.)
Etymologi
[fsv. sköta; jfr fd. skøde, skøtæ (d. skøde), fvn. skeyta, nor. skjøte, nor. dial. skøyta; avledn. av SKÖTE, sbst.4 — Jfr SKÖTE, sbst.5, SKÖTKONUNG]
(numera bl. rättshist.) (urspr. gm att symboliskt lägga en handfull jord från egendomen i en flik av mottagarens mantel l. kappa o. d.) i laga former (i sht på ting) bekräfta l. stadfästa överlåtelse (gm försäljning l. gåva l. byte) av (egendom, urspr. o. vanl. jordegendom); äv. dels med indirekt obj. betecknande mottagaren, dels utan obj.; förr äv. dels i uttr. sköta ngt undan l. ifrån sig l. ngn l. från ngn, gm skötning avhända sig l. ngn ngt, sköta ngt under l. till ngn l. ngt, gm skötning överlåta ngt i ngns l. ngts ägo, sköta ngn ngt under ngt, gm skötning överlåta ngt till ngn ss. ombud för ngt, dels oeg., i uttr. sköta köp under ngn, gm skötning bekräfta köp varigm egendom överlåtes till ngn. Symon (lovade) sköthe och skäle sama jord (som han sålt) vndan sigh och syna arffuom. BtFinlH 3: 17 (1532); jfr SKÄLA, v. 2. Her Håkån Jonson .. skötthe och skafftedhe erligh och velbördigh man Jören Johanson en frelsesgårdh i Diupedal .. ifrån sek och sijna arffvingha oc tileghnadhe .. Jöran Johanson och hans arffvingha. VgFmT II. 1: 40 (i handl. fr. 1556); jfr SKAFTA, v. 2. Mäkipä godz .., som Jeppe Skelge skötte och fastede her And(er)s Erlandson und(er) p(re)bendam S: Sigfridi för någre andre godz, anno 1414. Teitt Klag. 57 (1556); jfr FASTA, v.1 BtFinlH 6: 34 (c. 1560: köp). (Säljarna) skötte och skälade j .. (sitt inför rätten uppvisade) witnessbreeff samma (försålda) iordh .. vndan sigh och sijnom arffwom och vnder .. (köparen) Morthen Mattsson och hans arffwom. Därs. 4: 16 (1561); jfr SKÄLA, v. 2. Alt godzet som icke allaredo lagligen är försåldt och skött, sättes i qwarstadh. RARP 3: 272 (1642). Brunius Metr. 112 (1836: till; om förh. c. 1230). Hyltén-Cavallius Vär. 2: 404 (1868; om ä. förh.). — jfr TINGS-SKÖTA.
Ssg, se SKÖTE, sbst.5 ssg.

 

Spalt S 6216 band 27, 1976

Webbansvarig