Publicerad 1975   Lämna synpunkter
SKÄRBRÄCKA ʃä3r~bräk2a l. ʃæ3r~, r. l. f.; best. -an; pl. -or (2VittAH 3: 411 (i handl. fr. 1587) osv.) ((†) -er, möjl. äv. att hänföra till en sg. skärbräcker, ArkliR 1564, avd. 6 a, SKL 3: 563 (1850)); förr äv. SKÄRBRÄCKARE, möjl. äv. SKÄRBRÄCKER, m.; anträffat bl. i pl. =.
Ordformer
(skeer- 1564. sker- 1564. skär- 1564 osv. -brechere, pl. 1567. -breckiare, pl. 1567. -bräcker (-breck-), pl. 15641850. -bräckor (-breck-), pl. 1587 osv.)
Etymologi
[jfr fd. skermbrækere, skermbrecker, pl., ä. d. skermbreckere, skierbrecker m. m., pl., d. skærmbrækker; av mlt. schermbreker, av scherm (se SKÄRM) o. breker, vbalsbst. till breken (se BRÄCKA, v.1); urspr. om kanon för förstöring av belägrande truppers (rörliga) värn (jfr SKÄRM 1 a α)]
förr (i sht under ä. vasatiden) använd bakladdningskanon med eldröret infällt i en stock o. lös kammare (avsedd för stenkulor), skärmbräckare; jfr STEN-BÖSSA o. FÖGLARE, sbst.2 Sten byssor (som fienden erövrade på Älvsborgs slott år 1563) Apostell — 1 Skerbrecker — 4. ArkliR 1564, avd. 6 a. Järnskytt. .. Skerbreckor 5. med 5 kamrar .. Skerpetiner 16. med 16 kamrar. 2VittAH 3: 411 (i handl. fr. 1587). (I styckeportarna på de svenska krigsfartygen under nordiska sjuårskriget) syntes .. stenbyssor eller skärbräckor, hvilka sköto stenar af ända till en fot i diameter. TSjöv. 1904, s. 494. SvFlH 1: 56 (1942).

 

Spalt S 5988 band 27, 1975

Webbansvarig