Publicerad 1959   Lämna synpunkter
ROMANSK, adj.2, o. ROMANISK, adj.3
Ordformer
(-anisk 1853. -ansk 17311769)
Etymologi
[jfr ä. d. romansk, ä. t. romanisch; sidobildning till ROMANESK, adj.1, o. ROMANTISK]
(†) som har form l. karaktär av roman, romanaktig; romantisk, romanesk. SedolärMercur. 3: nr 18, s. 4 (1731). (För att framställa den kristna lärans sanningar har man bl. a. använt) andeliga Komedier och Skådespel; men hvarken den Romanska eller Theatraliska drägten synes passa sig med Religionens allvarsamhet. NSvMerc. 1762, s. 163. Romanska äfventyr. Lagerbring 1Hist. 1: 149 (1769). Vinterbl. 1853, s. 200.

 

Spalt R 2413 band 22, 1959

Webbansvarig