Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RELINKVERA, v. -ade.
Ordformer
(-linquer-)
Etymologi
[jfr ä. eng. relinque; av lat. relinquere, av re- (se RE-) o. linquere, lämna (jfr DELINKVENT, LÅN). — Jfr RELIK, RELIKT, sbst. o. adj., RELIKTA, RELIKVARIUM]
(†) lämna, överge. Uthi fyratiye åhrs förlopp, sedhan jagh relinquerede exercitia Academica. OxBr. 10: 383 (1639). Samuelsson HALärovUpps. 139 (i handl. fr. 1678).

 

Spalt R 1004 band 21, 1957

Webbansvarig