Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROHIBITORISK, adj.
Etymologi
[jfr t. prohibitorisch, eng. prohibitory; av lat. prohibitorius, hindrande, återhållande, till prohibitor, person som hindrar l. håller tillbaka, vbalsbst. till prohibere (se PROHIBERA)]
(†) prohibitiv. Geijer I. 6: 197 (1839). Ekbohrn (1904).

 

Spalt P 2000 band 20, 1954

Webbansvarig